වායුගෝලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අඟහරු ග්‍රහලෝකයෙහි තුනී වායුගෝලය
පෘථිවියෙහි වායුගෝලයෙහි ස්ථර

වායුගෝලයක් යනු, ග්‍රහලෝකයක් හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍යමය වස්තුවක් හෝ වටා පවතින වායු ස්තරයක් වන අතර, එම වස්තුවෙහි ගුරුත්වය විසින් එසේ රඳවා ගනු ලබයි. වායුගෝලයක් රඳවා ගනු ලැබිය හැකි වීමේ හැකියාව ඉහළින් පවතින්නේ එය මත දැරෙන ගුරුත්වජ බලය විශාල නම් හා වායුගෝලයෙහි උෂ්ණත්වය අඩු නම් වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වායුගෝලය&oldid=412109" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි