ලංකත් සුල්තාන් රාජ්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
كسولتانن لڠکت
Negeri Kesultanan Langkat
Flag of the Aceh Sultanate.png
1568–1946 Flag of Indonesia.svg
Flag Coat of arms
Flag Coat of arms
Location of ලංකත් සුල්තාන් රාජ්‍යය
වර්‍ෂ 1930 දී ලංකත් සුල්තාන් රාජ්‍යයේ දේශ භූමිය (රතු පැහැයෙන්)
Capital තන්ජුං පුරා
Language(s) මැලේ
Religion ඉස්ලාම්
Government රාජාණ්ඩුව
සුල්තාන්
 - 1568-1580 පංලිමා දේවා ෂහ්දාන්
 - 1927-1948 සුල්තාන් මහ්මූද් අබ්දුල් ජලීල් රහ්මත් ෂාහ්
 - 2003-මෙතැක් සුල්තාන් අස්වර් අබ්දුල් ජලීල් රහ්මත් ෂාහ්
History
 - Established 1568
 - නැඟෙනහිර සුමාත්‍රාවේ සමාජ විප්ලවය 1946
ගොනුව:Tarian+Karo+Pesta+sultan+Bulungan+di+Langkat.jpg
බුලුඞාන් සුල්තාන් රාජ්‍යයේ අහ්මද් සුලයිමානුද්දීන් සුල්තාන්වරයා අබ්දුල් අසීස් සුල්තාන්වරයාගේ දියණිය වූ තැංකු ලයිලන් ෂෆීනා කුමරිය සමඟ විවාහ වූ මංගලෝත්සව සමයේ පැවති කාරෝ සංස්කෘතිය, 1926.
මෙය ඉන්දුනීසියානු ඉතිහාසයේ
කොටසකි
History of Indonesia.png
තවත් බලන්න:
කාලරේඛාව

ඉතිහාසයට පෙර
ජාවා මානවයා (1,000,000 BP)
ෆ්ලෝරස් මානවයා (94,000 - 12,000 BP)
බුනි සංස්කෘතිය (ක්‍රි.පූ. 400)
පෞරාණික රාජධානි
කුතායි (300 ගණන්)
තරුමානගාරා (358-669)
කලිංග (500-600 ගණන්)
මැලායු (600 ගණන්)
ශ්‍රී විජය (600–1200 ගණන්)
සෛලේන්‍ද්‍ර (800–900 ගණන්)
සුණ්ඩා (669-1579)
මැඩාං (752-1006)
බාලි (914-1908)
කහූරිපාන් (1006-1045)
කේඩිරි (1045-1221)
ධර්‍මාශ්‍රය (1183-1347)
සිංහසාරි (1222-1292)
මජාපාහිත් (1293-1500)
මුස්ලිම් රාජ්‍යයන් බිහිවීම
ඉස්ලාමයේ පැතිරීම (1200-1600)
තෙර්නාතේ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1257-1914)
සමුද්‍ර පසායි සුල්තාන් රාජ්‍යය (1267-1521)
පගාරුයුං රාජධානිය (1347-1833)
බෘෘනයි සුල්තාන් රාජ්‍යය (1368-1888)
මලාකා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1400-1511)
සූලූ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1405-1851)
චිරබෝන් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1445-1677)
ඩෙමාඃ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1475-1548)
අචේහ් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1496-1903)
බන්තන් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1526-1813)
කලිඥාමාත් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1527-1599)
මතාරාම් සුල්තාන් රාජ්‍යය (1500-1700 ගණන්)
සුරාකාර්‍තා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1745-1946)
යොග්යාකාර්‍තා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1755-1945)
සියාඃ සුල්තාන් රාජ්‍යය (1725-1946)
ඩෙලි සුල්තාන් රාජ්‍යය (1814-1946)
රියාවු-ලිංගා සුල්තාන් රාජ්‍යය (1824-1911)
යුරෝපීය යටත් විජිතය
පෘතුගීසි (1512-1850)
නෙදර්ලන්ත (1602-1800)
ප්‍රංශ හා බ්‍රිතාන්‍ය අන්තස්ථය (1806-1815)
නෙදර්ලන්ත නැඟෙනහිර ඉන්දීය දූපත් (1800-1942)
ඉන්දුනීසියාව මතු වීම
ජාතික ප්‍රබෝධය (1908-1942)
ජපන් ආක්‍රමණය (1942–1945)
ජාතික විප්ලවය (1945–1950)
නිදහස
ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය (1950–1957)
නියමු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය (1957–1965)
සංක්‍රමණය (1965–1966)
නව පිළිවෙළ (1966–1998)
ප්‍රතිසංස්කරණය (1998–මෙතැක්)

ලංකත් සුල්තාන් රාජ්‍යය යනු වත්මන් ඉන්දුනීසියාවේ උතුරු සුමාත්‍රා පළාත තුළ ලංකත් ප්‍රාන්තයේ පිහිටා තිබූ මුස්ලිම් රාජ්‍යයකි. එහි පැවැත්ම ඉස්ලාමයට පෙර සමය දක්වා තිබිය හැකි නමුත් එය පිළිබඳ ලිඛිත ඉතිහාසය තිබෙන්නේ 17 වැනි සියවසේ සිට ය.[1]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "Langkat Brief History (ලංකත් රාජ්‍යයේ කෙටි ඉතිහාසය)".

Pranala luar[සංස්කරණය]