යුවාන් වල්ලභ අධිරාජිනියන් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


යුවාන් රාජවංශයේ අධිරාජිනියන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොංගෝල ජනවාර්ගිකත්වයෙන් යුත් පිරිසක් විය. නමුත් ගි අධිරාජිනිය පමණක් කොරියාවෙන් පැමිණි තැනැත්තියක වූවා ය.

යුවාන් රාජවංශය[සංස්කරණය]

මරණාපරව පදවි නාම පිරිනැමුණු අධිරාජිනියන්:

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]