පැදකුණු කිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
සිද්ධස්ථානයක් තුල දක්ෂිණාවර්ත පරික්‍රමය (රතු පැහැයෙන්).
පුරාතන ඉන්දියානු බෞද්ධයින්(වම් පසින් භික්ෂූන්, ගිහි යුවලක් දකුණු පසින්, පිටුපසින් ප්‍රතිමාවන්) විසින් ස්තූපයක් පැදකුණු කරන අයුරු දැක්වෙන පේකඩක්

යමකට තම ගෞරවය දක්වන ක්‍රමයකි. හින්දූන් ආදී අනෙකුත් ජාතීන් හෝ ආගමිකයින් හෝ විසින් මෙන්ම සිංහලයන් විසින්ද යමකට තම ගෞරවය දැක්වීමට මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරති.

වදන[සංස්කරණය]

පැදකුණු යන වචනය ප්‍රදක්ෂිණා යන සකු වදනට ඥාති පදයකි. දකුණු යන කොටසෙන් දක්ෂිණාවර්ත බව හෝ දකුණත යොමුවීම හැඟෙයි.

ක්‍රමය[සංස්කරණය]

ගෞරවයට බඳුන්වන්නාවූ වස්තුව දෙසට තම දකුණු පැත්ත යොමුවනසේ අදාල වස්තුව වටා ගමන්කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරේ. සාම්ප්‍රදායිකව බොහෝවිට 7 වාරයක් පැදකුණු කිරීම සිදුවේ.

අවස්ථා[සංස්කරණය]

ආගමික[සංස්කරණය]

වෙනත්[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පැදකුණු_කිරීම&oldid=376916" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි