ප්‍රෝටෝන–ප්‍රෝටෝන දාම ප්‍රතික්‍රියාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
The proton–proton chain reaction dominates in stars the size of the Sun or smaller

ප්‍රෝටෝන–ප්‍රෝටෝන දාම ප්‍රතික්‍රියාව යනු න්‍යෂ්ටි සංස්ලේෂණ ක්‍රියාවලියකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]