ප්‍රවර්ගය:Wikipedia articles incorporating a citation from the New International Encyclopedia

විකිපීඩියා වෙතින්

Wikipedia articles that cite this source should add {{Cite NIE}} to the article. Articles that include text from a NIE articles should add {{NIE}}.

"Wikipedia articles incorporating a citation from the New International Encyclopedia" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 4 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 4 ද වෙති.