ප්‍රවර්ගය:සෝවියට් සංගමය සම්බන්ධිත හමුදාමය මෙහෙයුම්

විකිපීඩියා වෙතින්

සෝවියට් රුසියාව (රුසෝසසස) සහ සෝවියට් සංගමය විසින් (1922–1991) සහභාගි වූ ඓතිහාසික හමුදාමය මෙහෙයුම් මෙම ප්‍රවර්ගයේ අඩංගු වෙයි. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ප්‍රවර්ග මාර්ගෝපදේශන බලන්න.

මෙයද බලන්න ප්‍රවර්ගය:රුසියාව සම්බන්ධිත හමුදාමය මෙහෙයුම්

"සෝවියට් සංගමය සම්බන්ධිත හමුදාමය මෙහෙයුම්" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.