ප්‍රවර්ගය:විකිපීඩියා අර්ධ-ආරක්ෂිත ව්‍යාපෘති පිටු

විකිපීඩියා වෙතින්

This category and its subcategories contain project pages which have been semi-protected in line with the protection policy. Semi-protection prevents a page from being edited by anonymous and newly registered users. For fully protected pages, which can be edited only by administrators, see Category:Wikipedia protected pages.

To add a page to this category, use {{pp-semi-protected}}. This should only be done if the page is in fact semi-protected.

Note that adding the template does not in itself protect the page. Conversely, protecting the page does not automatically add the template (or any other visible protected-page category linkages), which results in some pages having a "view source"-tab instead of "edit this page" and yet not showing "Semi-protected" at the bottom -- a situation new users may find rather confusing. Therefore, it is best to always add the template immediately after protecting the page.

"විකිපීඩියා අර්ධ-ආරක්ෂිත ව්‍යාපෘති පිටු" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 6 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 6 ද වෙති.