ප්‍රවර්ගය:එරා පාමවරුන් 2005–10

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පාර්ලිමේන්තුව අනුව පාමවරුන්: 1987–921992–971997–20012001–052005–102010–152015–20

54වන එක්සත් රාජධානිටයහි පාර්ලිමේන්තුව (2005–2010) සඳහා තේරී පත්වූ, බ්‍රිතාන්‍ය මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලයෙහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් (පාමවරුන්) එක්සත් රාජධානියෙහි මහා මැතිවරණය, 2005 තුලදී තේරී පත්වූ පාම වරුන් සහ ඉන්පසු පැවැති අතුරු-මැතිවරණ තලදී තේරී පත්වූවන් මෙයට ඇතුලත් වෙති.

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]

"එරා පාමවරුන් 2005–10" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 7 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 7 ද වෙති.