පරිශීලක සාකච්ඡාව:Nalmanthi

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

සිංහල විකිපීඩියාවට සාදරයෙන් පිලිගනිමු ! Singhalawap (talk) 12:44, 13 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

ආයුබෝවන්![සංස්කරණය]

විකිපීඩියාව සංස්කරණයට
නො පැකිළෙන්න​!
බිය නො වන්න​!

ආයුබෝවන් Nalmanthi, ඔබව සිංහල විකිපීඩියාව වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
අප හා සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට ස්තූතිය පුද කරන අතර, ඔබ මෙහි බොහෝ කාලයක් රැඳේවා යි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

නවක සාමාජිකයන්ට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ලිපි කිහිපයක් මෙන්න:

ඔබ, විකිපීඩියානුවෙකු ලෙස මෙය සංස්කරණය කිරීම විනෝදයක් වනු ඇති බවට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු! කරුණාකර සාකච්ඡා පිටු වලදී ඔබේ නම මෙසේ (~~~~) අත්සන් කරන්න, මෙමගින් ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ නම සහ දිනය සටහන් වනු ඇත. ඔබට උදවු අවශ්‍ය නම්, ප්‍රශ්න යොමු කරන ආකාරය බලන්න, වෙනත් සාමාජිකයෙකුගේ සාකච්ඡා පිටුවක දී ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න, එසේ නැතිනම් මෙය => {{helpme}} ඔබේ සාකච්ඡා පිටුවේ සටහන් කරන්න, එවිට කවුරුන් හෝ ඔබට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත්වනු ඇත.

ස්තූතියි ! ---- බිඟුවා සාකච්ඡාව 12:36, 26 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]


I suspect that you are a banned / blocked user (organisation) in violation of his/her/its ban or block. Singhalawap (talk) 02:26, 6 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

I too. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 04:09, 6 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

Why are you creating articles in fragments? Please try to create the full article without breaking it into pieces. --Lee (talk) 03:26, 9 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

Adding to that please stop translating fragments from old versions of English Wikipedia articles. When you do that it becomes clear (at least to ones like me) that you are using the databases of Felidae. It was evident that Felidae had a pact with ICTA and was paid for translations. This payment was apparently per article basis. This may be the reason why you are fragmenting articles. This is a shameful exercise and you should not have done this as Wikipedia is all about volunteer service and not done for financial gain. Now do not go underground and put forward another user under another name. During the past few months Felidae had used several decoys. All those acts are evading the block imposed on Felidae and all the decoys including you should have been blocked and all articles created by you and other decoys should have been speedily deleted. --- ශ්වෙත (talk) 16:47, 9 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

නව පිටු[සංස්කරණය]

Block this user[සංස්කරණය]

I here by request the administrators of Si wikpedia to block this user. I am not sure is there a perfectly suitable blocking criteria for this situation in En wikipedia. Writing articles for money seems to be a unique situation, so we may have to block this user by creating a new criteria. I suggest to delete under one of following criteria

  1. An existing criteria: breaching the policies or guidelines, especially the sock puppetry policy;
  2. New Criteria : Creating articles for the purpose of earning money
Singhalawap (talk) 07:28, 10 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

මෙය බලන්න. සතියක් දින 7ක් ඇතුළත ඔබෙන් පිළිතුරක් නොමැති වුවහොත් ඔබව වාරණයට ලක් වනු ඇත. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 10:56, 10 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

ඔබ දිගටම ලිපි සංස්කරණය කරනු විනා අදාල පැණයට පිළිතුරු නොදීම නිසා හා ඉහත සබැඳුමේ ප්‍රතිඵලය නිසා වහාම ඔබට වාරණය කෙරෙනු ඇත. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:09, 12 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
ප්‍රජා තීරණයක් නිසා වාරණය කරන ලදී. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:58, 12 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

ආයුබෝවන්, ඔබ විසින් රසායන විද්‍යාවට අනුව ද්‍රව්‍ය පවිත්‍රීකරණය කරගැනීමේ ක්‍රම නමැති නව පිටුවක් මෑතකදී නිමවා ඇති බවක් මම දුටුවෙමි. පළමුව, ඔබගේ දායකත්වයට තුති පුදමි; ඔබ වැනි ස්වෙච්ඡා දායකයන්ගේ දිරිය මත විකිපීඩියාව රඳා පවතියි. අවාසනාවකටදෝ, ඔබ විසින් නිමැවුනු පිටුව ආවරණය කරන මාතෘකාව සඳහා දැනටමත් විටුවක් පවතියි - ද්‍රව්‍ය පවිත්‍රීකරණය (රසායන විද්‍යාව). මෙම ද්විගුණනය හේතුවෙන්, ඔබගේ ලිපිය ඉක්මන් මකාදැමීමට නම් කොට ඇත. මෙය ඔබ වෙත පෞද්ගලිකව සිදුකෙරෙන පරිකථනයක් නොවන බවට සලකන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමින් විකිපීඩියාව වැඩිදියුණු කිරීමට ඔබ තවදුරටත් උපකාර වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. If the topic of the article you created is one that interests you, then perhaps you would like to help out at ද්‍රව්‍ය පවිත්‍රීකරණය (රසායන විද්‍යාව) - you might like to discuss new information at the article's talk page.

If you think that the article you created should remain separate, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. Additionally if you would like to have someone review articles you create before they go live so they are not nominated for deletion shortly after you post them, allow me to suggest the article creation process and using our search feature to find related information we already have in the encyclopedia. Try not to be discouraged. Wikipedia looks forward to your future contributions. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 15:12, 12 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

[[:{{{target}}}]] ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම[සංස්කරණය]

{{{text}}}

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of [[:{{{target}}}|the page that has been nominated for deletion]] (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. L Manju (talk) 16:56, 19 පෙබරවාරි 2016 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Nalmanthi&oldid=359699" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි