දෙවන එලිසබෙත් රැජිණ රාජ්‍ය නායක වන රාජ්‍යයන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Map of realms and territories
The realms, territories, and protectorates of Elizabeth II since 1952      වත්මන් බල ප්‍රදේශ      පූර්ව බල ප්‍රදේශ      වත්මන් භූමි ප්‍රදේශ හා යටත් ප්‍රදේශ[1]      පූර්ව භූමි ප්‍රදේශ, යටත් ප්‍රදේශ සහ ආරක්ෂිත රාජ්‍යයන්

දෙවන එලිසබෙත් රැජිණ රාජ්‍ය නායක වන රාජ්‍යයන් ගණන ඇය රාජාසනය මත හිඳි වසර 68 තුල වරින්වර වෙනස්වී ඇත. නිදහස් රටවල් 32ක ඇය රජවී ඇති අතර ඉන් 16ක ඇය දැනටත් කිරුල දරයි. දැනටත් ඇය කිරුල දරන රාජ්‍යයන් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල බල ප්‍රදේශ ලෙස (ලා කොළ පැහැති) හැඳින්වේ. Remainder show in dark green the reign of Elizabeth II as their monarch, from their independence until their adoption of a republican form of government.

Fiji is a unique case, having become a republic through a military coup in 1987, but its Great Council of Chiefs continues to recognise Elizabeth II as queen, or Paramount Chief, though this is only as a ceremonial title, with no role in government at all.[2] Her reign over the United Kingdom includes the fourteen British overseas territories and the Crown Dependencies.

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
ඇන්ටිගුවා සහ බාබ්‍යුඩා Flag of Antigua and Barbuda.svg
ඕස්ට්‍රේලියාව Flag of Australia.svg
බහාමාස් Flag of the Bahamas.svg
බාබඩෝස් Flag of Barbados.svg
බෙලීස් Flag of Belize.svg
කැනඩාව Flag of Canada.svg
ලංකාව Flag of Ceylon (1951–1972).svg
ෆිජී Flag of Fiji.svg
ගැම්බියාව Flag of The Gambia.svg
ඝානාව Flag of Ghana.svg
ග්‍රෙනේඩා Flag of Grenada.svg
Guyana Flag of Guyana.svg
Jamaica Flag of Jamaica.svg
Kenya Flag of Kenya.svg
Malawi Flag of Malawi.svg
Malta Flag of Malta.svg
Mauritius Flag of Mauritius.svg
නවසීලන්තය Flag of New Zealand.svg
Nigeria Flag of Nigeria.svg
Pakistan Flag of Pakistan.svg
Papua New Guinea Flag of Papua New Guinea.svg
Saint Kitts and Nevis Flag of Saint Kitts and Nevis.svg
Saint Lucia Flag of Saint Lucia.svg
St Vincent and the Grenadines Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg
සියෙරා ලියෝන් Flag of Sierra Leone.svg
Solomon Islands Flag of the Solomon Islands.svg
South Africa Flag of South Africa (1928–1994).svg
Tanganyika Flag of Tanganyika (1961–1964).svg
Trinidad and Tobago Flag of Trinidad and Tobago.svg
Tuvalu Flag of Tuvalu.svg
Uganda Flag of Uganda.svg
United Kingdom Flag of the United Kingdom.svg
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

     වත්මන් බල ප්‍රදේශ      අතීත බල ප්‍රදේශ      වත්මන් චාරිත්‍රානුකූල අභිධාන (ෆීජි)

See also[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

  1. බ්‍රිතාන්‍ය පාරසමුද්‍ර භූමි ප්‍රදේශ, කීරිටයට යටත් ප්‍රදේශ, පරමාධිත්වයට යටත් කඳවුරු ප්‍රදේශ, ඕස්ට්‍රේලියානු බාහිර භූමි ප්‍රදේශ, සහ නවසීලන්තයේ භූමි ප්‍රදේශ සහ ආශ්‍රිත රාජ්‍යයන්
  2. "Fiji chiefs say Britain's Elizabeth still Queen of Fiji". Radio New Zealand International. 19 November 2002. Retrieved 13 November 2011.