ද්වාරය:පටුන/Types layout

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පටුන:  විශේෂාංගික පටුන · දළ විශ්ලේෂණය · ද්වාර · සංක්ෂිප්තය · ගැට පද විවරණය · අකාරාදී සූචිය · ප්‍රවර්ග

සංස්කරණය  නැරඹීම  

විකිපීඩියාවේ පටුන: Type

සංස්කරණය  නැරඹීම  

P literature.svg පොදු මූලාශ්‍රය

සංස්කරණය  නැරඹීම  

P culture.svgසංස්කෘතිය සහ කලාවන්

සංස්කරණය  නැරඹීම  

P countries.png භූගෝල විද්‍යාව සහ ස්ථාන

සංස්කරණය  නැරඹීම  

P medicine.svg සෞඛ්‍යය සහ යොග්‍යතාව

සංස්කරණය  නැරඹීම  

Klepsydra-pt.svg ඉතිහාසය සහ සිදුවීම්

සංස්කරණය  නැරඹීම  

P mathematics.svg ගණිතය සහ තර්ක ශාස්ත්‍රය

සංස්කරණය  නැරඹීම  

P physics.svg ස්වාභාවික සහ භෞතික විද්‍යාව

සංස්කරණය  නැරඹීම  

P vip.svg ජනයා සහ තමන්

සංස්කරණය  නැරඹීම  

Socrates blue version2.png දර්ශනවාදය සහ චින්තනය

සංස්කරණය  නැරඹීම  

P religion.png ආගම් සහ විශ්වාසයන්

සංස්කරණය  නැරඹීම  

P social sciences.png සමාජය සහ සමාජ විද්‍යාවන්

සංස්කරණය  නැරඹීම  

P train.svg තාක්ෂණය සහ ව්‍යවහාරික විද්‍යාව

පටුන

ලැයිස්තු එකතුව
දළ විශ්ලේෂණය · සංක්ෂිප්තය · මාතෘකා ලැයිස්තුව · ශාස්ත්‍රීය ශික්ෂණයන් · ගැට පද විවරණය · ද්වාර · ප්‍රවර්ග
රටවල් · ජනයා · දිනවකවානු (සියවස් · දශක) · 2020 · සංවත්සර (අද) · කාලීන සිදුවීම් · මෙම වසරෙහි සිදුවූ මරණ
සූචි පත්‍ර
ඩිවි පංති · LOC පංති · අකාරාදී සූචිය

මෑත වෙනස්වීම් පෙනීමට කෑෂය විරේචනය කරන්නTypes layout template

{{Portal:පටුන/Types layout
  |type=
  |cat1=
  |cat2=
  |Contentsort=
  |draft=Yes
}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:පටුන/Types_layout&oldid=250115" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි