ට්වෙන්ටිෆර්ස්ට් සෙන්චරි ෆොක්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ට්වෙන්ටිෆර්ස්ට් සෙන්චරි ෆොක්ස් ඉන්කෝපරේටඩ්
වර්ගයපොදු

ට්වෙන්ටිෆර්ස්ට් සෙන්චරි ෆොක්ස් ඉන්කෝපරේටඩ් යනු නිව්යෝර්ක් නගරයෙහි මිඩ්ටවුන් මෑන්හැට්න්හී පිහිටා ඇති ඇමරිකානු බහුජාතික ජනමාධ්‍ය සංස්ථාවකි.