බහුජාතික ‍සංස්ථාව

විකිපීඩියා වෙතින්

බහුජාතික සමාගම් හෙවත් බහුජාතික නීතිගත සංස්ථා යනු රටවල් එකකට වැඩි ගනනක ලියාපදිංචිවී ඇති හෝ ක්‍රියාත්මක වන සමාගම් හෝ නීතිගත සංස්ථා වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බහුජාතික_‍සංස්ථාව&oldid=469066" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි