බහුජාතික ‍සංස්ථාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බහුජාතික සමාගම් හෙවත් බහුජාතික නීතිගත සංස්ථා යනු රටවල් එකකට වැඩි ගනනක ලියාපදිංචිවී ඇති හෝ ක්‍රියාත්මක වන සමාගම් හෝ නීතිගත සංස්ථා වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බහුජාතික_‍සංස්ථාව&oldid=469066" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි