මිඩ්ටවුන් මෑන්හැට්න්

විකිපීඩියා වෙතින්

මිඩ්ටවුන් මෑන්හැට්න්, හෝ මිඩ්ටවුන්, වෙතින් නිරූපණය වන්නේ නිව්යෝර්ක් නගරයෙහි පේරුවෙහි මධ්‍ය දික්අත කොටස සහ මෑන්හැට්න් දූපත වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිඩ්ටවුන්_මෑන්හැට්න්&oldid=414388" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි