ජපානයේ නගර

විකිපීඩියා වෙතින්
ජපානයේ නගර (cities)

නගර (, ඉංග්‍රීසි:  city,shi) යනු ජපානයේ පරිපාලන ඒකකයක් වේ. මේවා towns (, machi) සහ villages (, mura) හා සම මට්ටමේ වන අතර districts (, gun) වල සංරචකයක් නොවේ. නගර අර්ථ දැක්වීම 1947 Local Autonomy Law යටතේ වේ. [1][2]

නගර තත්ත්වය[සංස්කරණය]

Local Autonomy Law වගන්ති අංක අට (8) මගින් නගරයක් වශයෙන් නම් කිරීම සඳහා පහත කොන්දේසි පනවා ඇත:

  • ජනගහණය සාමාන්‍යයෙන් 50,000 හෝ ඊට වැඩි (原則として人口5万人以上)
  • නිවාස වලින් 60% ක් වත් මධ්‍යම නාගරික ප්‍රදේශය (central urban area) තුළ පිහිටා තිබීම (中心市街地の戸数が全戸数の6割以上)
  • කුටුම්භ (households) 60% ක් වත් commerce, industry හෝ වෙනත් නාගරික වෘත්තීන් ගේ රැකියාවල නිරතවීම (商工業等の都市的業態に従事する世帯人口が全人口の6割以上)
  • වෙනත් ඕනෑම වූ ප්‍රාන්ත අණ පනත් මගින් පනවා ඇති කොන්දේසි සපුරා තිබීම (他に当該都道府県の条例で定める要件を満たしていること)

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජපානයේ_නගර&oldid=592024" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි