ඡන්දය ප්‍රකාශකිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
(ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

Pretend ballot Panamanian referendum ballot Voting box in the 2007 French presidential election
Greek Parthenon Purple ink on an Afghan voter's finger
Women voting in Bangladesh Voting place indicator, United States

තම කැමැත්ත පවසා සිටීමකි. මෙය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පවතින රටක, රට පාලනය සඳහා මහජනතාවගේ අදහස් පවසා සිටීමට යොදා ගැනෙන ක්රමයකි. මෙහි ලා වැඩිහිටි සර්වජන ඡන්ද බලය ඉතා වැදගත් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඡන්දය_ප්‍රකාශකිරීම&oldid=290321" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි