ග්ලැක්සෝස්මිත්ක්ලයින්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ග්ලැක්සෝස්මිත්ක්ලයින් පීඑල්සී (GSK) (LSEGSK, NYSEGSK) යනු එක්සත් රාජධානියෙහි ලන්ඩනයෙහි මූලස්ථානය පිහිටි බ්‍රිතාන්‍ය බහුජාතික ඖෂධ, ජෛව නිෂ්පාදිතයන්, එන්නත් සහ පාරිභෝගිත සෞඛ්‍යසාත්තු සමාගමකි.