කෙළඩියෙහි නායකවරු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිල්ල:Use Indian English

Keladi Nayaka Kingdom

Keḷadi Samsthāna
1499–1763
Shivappa Nayaka statue in the Shivamogga City.
Shivappa Nayaka statue in the Shivamogga City.
තත්ත්වයKingdom (Subordinate to Vijayanagara Empire until 1565).
Independent Kingdom till 1763 A.D.
අගනුවරKeladi, Ikkeri, Bidanur
පොදු භාෂාවන්Kannada
ආගම
Hinduism
රජයMonarchy
Raja 
• 1499–1530
Chowdappa Nayaka
• 1757–1763
Queen Veerammaji
ඓතිහාසික යුගයPost-medieval
• ස්ථාපිත කළේ
1499
• අහෝසි කළේ
1763
පූර්වප්‍රාප්ති වනුයේ
අනුප්‍රාප්ති වනුයේ
විජයනගර අධිරාජ්‍යය
මයිසූර් රාජධානිය
Haleri Kingdom
වර්තමානයේ මෙය අයත් වන්නේIndia
Gandaberunda sculpted on roof, Rameshwara temple, Keladi
Shivappa Nayaka's palace, Shivamogga, Karnataka
Front view of darbar hall of the Shivappa Nayaka palace
The famous Bekal Fort at Kasargod in Malabar, was built by Shivappa Nayaka

Nayakas of Keladi (1499–1763), also known as Nayakas of Bednore and Ikkeri Nayakas, were an Indian dynasty based in Keladi in present-day Shimoga district of Karnataka, India. They were an important ruling dynasty in post-medieval Karnataka. They initially ruled as a vassal of the famous Vijayanagar Empire. After the fall of the empire in 1565, they gained independence and ruled significant parts of Malnad region of the Western Ghats in present-day Karnataka, most areas in the coastal regions of Karnataka, and parts of northern Kerala, Malabar and the central plains along the Tungabhadra river. In 1763 AD, with their defeat to Hyder Ali, they were absorbed into the Kingdom of Mysore. They played an important part in the history of Karnataka,[1] during a time of confusion and fragmentation that generally prevailed in South India after the fall of the Vijayanagar Empire. The Keladi rulers were of the Vokkaliga[2] and Banajiga[2] castes and were Veerashaivas by faith.[3][4] The Haleri Kingdom that ruled over Coorg between 1600 A.D and 1834 A.D. was founded by a member of the Keladi family.[5]


References[සංස්කරණය]

  1. Buchanan, Francis; Hamilton, Francis (1988). A journey from Madras through the ... – Google Books. ISBN 9788120603868. Retrieved 17 September 2011.
  2. 2.0 2.1 The quarterly journal of the Mythic society Vol.XI. Bangalore: The Mythic Society, Daly Memorial Hall. 1921. p. 47-48.:”Venkatappa. ruled from 1504 to 1551. His son Bhadrappa died before him. During his reign the Moghals under Ranadullakhan seized Ikkeri and set up a, viceroy there. Then Virabhadrappa Nayaka ascended the Gadi and -retiring to Bidarur ruled over his country more peacefully than before.* His rule lasted for 15 years from 1551 to 1566. During his reign the rule of Vokkaligas came to an end and was replaced by the rule of Banajigas”
  3. Keladi Nayakas - The Rebellious Rani of Belavadi and Other Stories. Basavaraj S. Naika. Atlantic Publishers & Dist. 2001. ISBN 9788126901272. Retrieved 22 May 2015.
  4. "Rulers of Keladi". Udupi Tourism. Archived from the original on 8 August 2014. Retrieved 7 August 2015.
  5. "On Haleri Trail". Deccan Herald. Retrieved 23 May 2015.

Sources[සංස්කරණය]

  • K.R. Venkataraman. The throne of transcendental wisdom: Śrī Śamkarācārya's Śāradā Pìtha in Śringeri, Page 58.
  • Dr. Suryanath U. Kamath, A Concise history of Karnataka from pre-historic times to the present, Jupiter books, 2001, MCC, Bangalore (Reprinted 2002)

සැකිල්ල:Karnataka topics

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෙළඩියෙහි_නායකවරු&oldid=483565" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි