කුරුවින්ද

විකිපීඩියා වෙතින්
කුරුවින්ද
General
CategoryOxide mineral – Hematite group
රසායනික සූත්‍රයAluminium oxide, Al2O3
Strunz classification04.CB.05
Dana classification4.3.1.1
Crystal symmetryTrigonal (32/m)
Unit cella = 4.75 Å, c = 12.982 Å; Z=6
Identification
පාට / පැහැයColorless, gray, brown; pink to pigeon-blood-red, orange, yellow, green, blue to cornflower blue, violet; may be color zoned, asteriated mainly grey and brown
Crystal habitSteep bipyramidal, tabular, prismatic, rhombohedral crystals, massive or granular
Crystal systemTrigonal (Hexagonal Scalenohedral)
Symbol (32/m)
Space group: R3c
TwinningPolysynthetic twinning common
CleavageNone – parting in 3 directions
FractureConchoidal to uneven
Mohs scale hardness9 (defining mineral)[1]
LusterAdamantine to vitreous
StreakWhite
DiaphaneityTransparent, translucent to opaque
Specific gravity3.95–4.10
Optical propertiesUniaxial (–)
Refractive indexnω = 1.767–1.772
nε = 1.759–1.763
PleochroismNone
Melting point2044 °C
FusibilityInfusible
SolubilityInsoluble
Alters toMay alter to mica on surfaces causing a decrease in hardness
Other characteristicsMay fluoresce or phosphoresce under UV
References[2][3][4][5]
Major varieties
SapphireAny color except red
RubyRed
EmeryBlack granular corundum intimately mixed with magnetite, hematite, or hercynite

වර්ග[සංස්කරණය]

  1. "Moh's scale of hardness". Collector's corner. Mineralogical Society of America. සම්ප්‍රවේශය 10 January 2014.
  2. Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W. and Nichols, Monte C., ed. (1997). "Corundum". Handbook of Mineralogy (PDF). Vol. III(Halides, Hydroxides, Oxides). Chantilly, VA, US: Mineralogical Society of America. ISBN 0962209724.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: editors list (link)
  3. Corundum. Mindat.org
  4. Corundum. Webmineral
  5. Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., Wiley, pp. 300–302 ISBN 0-471-80580-7
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුරුවින්ද&oldid=285732" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි