කුරුවින්ද

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කුරුවින්ද
General
Category Oxide mineral – Hematite group
රසායනික සූත්‍රය Aluminium oxide, Al2O3
Strunz classification 04.CB.05
Dana classification 4.3.1.1
Crystal symmetry Trigonal (32/m)
Unit cell a = 4.75 Å, c = 12.982 Å; Z=6
Identification
පාට / පැහැය Colorless, gray, brown; pink to pigeon-blood-red, orange, yellow, green, blue to cornflower blue, violet; may be color zoned, asteriated mainly grey and brown
Crystal habit Steep bipyramidal, tabular, prismatic, rhombohedral crystals, massive or granular
Crystal system Trigonal (Hexagonal Scalenohedral)
Symbol (32/m)
Space group: R3c
Twinning Polysynthetic twinning common
Cleavage None – parting in 3 directions
Fracture Conchoidal to uneven
Mohs scale hardness 9 (defining mineral)[1]
Luster Adamantine to vitreous
Streak White
Diaphaneity Transparent, translucent to opaque
Specific gravity 3.95–4.10
Optical properties Uniaxial (–)
Refractive index nω = 1.767–1.772
nε = 1.759–1.763
Pleochroism None
Melting point 2044 °C
Fusibility Infusible
Solubility Insoluble
Alters to May alter to mica on surfaces causing a decrease in hardness
Other characteristics May fluoresce or phosphoresce under UV
References [2][3][4][5]
Major varieties
Sapphire Any color except red
Ruby Red
Emery Black granular corundum intimately mixed with magnetite, hematite, or hercynite

වර්ග[සංස්කරණය]

  • "Moh's scale of hardness". Collector's corner. Mineralogical Society of America. සම්ප්‍රවේශය 10 January 2014. 
  • Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W. and Nichols, Monte C., ed (1997). "Corundum" (PDF). Handbook of Mineralogy. III(Halides, Hydroxides, Oxides). Chantilly, VA, US: Mineralogical Society of America. ISBN 0962209724. http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/corundum.pdf. 
  • Corundum. Mindat.org
  • Corundum. Webmineral
  • Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., Wiley, pp. 300–302 ISBN 0-471-80580-7
  • "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුරුවින්ද&oldid=285732" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි