නිල් මැණික්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
නිල් මැණික්
නිල්කැට
The 423-carat (85 g) blue Logan sapphire
General
Category Oxide mineral
රසායනික සූත්‍රය aluminium oxide, Al2O3
Identification
පාට / පැහැය නිල්
Crystal habit massive and granular
Crystal system Trigonal
Symbol (32/m)
Space Group: R3c
Cleavage none
Fracture conchoidal, splintery
Mohs scale hardness 9.0
Luster vitreous
Streak white
Specific gravity 3.95–4.03
Optical properties Abbe number 72.2
Refractive index nω=1.768–1.772
nε=1.760–1.763,
Birefringence 0.008
Pleochroism Strong
Melting point 2030–2050 °C
Fusibility infusible
Solubility Insoluble
Other characteristics coefficient of thermal expansion (5.0–6.6)×10−6/K

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නිල්_මැණික්&oldid=313942" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි