රතුකැට

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
රතුකැට
Natural ruby crystals from Winza, Tanzania
General
Category Mineral variety
රසායනික සූත්‍රය aluminium oxide with chromium, Al2O3:Cr
Identification
පාට / පැහැය Red, may be brownish, purplish or pinkish
Crystal habit Varies with locality. Terminated tabular hexagonal prisms.
Crystal system Trigonal (Hexagonal Scalenohedral) Symbol (−3 2/m) Space Group: R-3c
Cleavage No true cleavage
Fracture Uneven or conchoidal
Mohs scale hardness 9.0
Luster Vitreous
Streak white
Diaphaneity transparent
Specific gravity 4.0
Refractive index nω=1.768 – 1.772 nε=1.760 – 1.763, Birefringence 0.008
Pleochroism Orangey red, purplish red
Ultraviolet fluorescence red under longwave
Melting point 2044 °C
Solubility none
Major varieties
Sapphire Any color except shades of red
Corundum various colors
Emery Granular
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රතුකැට&oldid=285739" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි