ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
A cluster of Escherichia coli bacteria magnified 10,000 times

ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන් යනු තනි සෛලයකින් හෝ සෛල කිහිපයකින් සැදුම්ලත් තනිව ගත් කළ පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන් ය ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් දැකගැනීමට අණ්වීක්ෂ වැනි උපකරණ අවැසිවේ.

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් කාණ්ඩ 4 කි  • දිලීර
  • ඇල්ගී
  • ප්‍රොටොසෝවා
  • බැක්ටීරියා
  • වෛරස්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍ෂුද්‍ර_ජීවීන්&oldid=480261" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි