ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
A cluster of Escherichia coli bacteria magnified 10,000 times

ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන් යනු තනි සෛලයකින් හෝ සෛල කිහිපයකින් සැදුම්ලත් තනිව ගත් කළ පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන් ය ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් දැකගැනීමට 'අන්වීක්ෂය' වැනි උපකරණ අවැසිවේ.

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් කාණ්ඩ 4 කි.  • දිලීර
  • ඇල්ගී
  • ප්‍රොටොසෝවා
  • බැක්ටීරියා
  • වෛරස්

ඔහු විසින් නිර්මාණය කරන ලද සරල අන්වීක්ෂයක් භාවිතා කරමින් '1674' දී පළමු වරට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් නිරීක්ෂණය කළේය. අන්වීක්ෂයේ වැඩිදුර වර්ධනයන් සමඟ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ගවේෂණය කළ හැකි විය. ලන්දේසි විද්යාඥ *Antonie van Leeuwenhoek*


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍ෂුද්‍ර_ජීවීන්&oldid=499763" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි