කටුගස්තොට

විකිපීඩියා වෙතින්

කටුගස්තොට බෞද්ධ බල මණ්ඩලය

|official_name =කටුගස්තොට |other_name = |native_name = |nickname = |settlement_type = උපනගරය |motto = |image_skyline =Tri Sinhala Seemaramaya Katugastota.jpg |imagesize = |image_caption = ත්‍රිසිංහල සීමාරාමය |image_flag = |flag_size = |image_seal = |seal_size = |image_map = |mapsize = |map_caption = |pushpin_map =Sri Lanka |pushpin_label_position =bottom |pushpin_mapsize= |pushpin_map_caption = |subdivision_type = රට |subdivision_name = ශ්‍රී ලංකාව |subdivision_type1 = පළාත |subdivision_name1 =මධ්‍යම පළාත |subdivision_type2 = දිස්ත්‍රික්කය |subdivision_name2 =මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය |subdivision_type3 = |subdivision_name3 = |government_footnotes = |government_type = |leader_title = |leader_name = |established_title = |established_date = |area_magnitude = |unit_pref =Imperial |area_footnotes = |area_total_km2 = |area_land_km2 = |population_as_of = |population_footnotes = |population_note = |population_total = |population_density_km2 = |timezone =ශ්‍රී ලංකා සම්මත වේලා කලාපය |utc_offset =+5:30 |latd=7|latm=20 |lats= |latNS=N |longd=80|longm=37|longs=|longEW=E |elevation_footnotes = |elevation_m = |elevation_ft = |postal_code_type = |postal_code = |area_code = |blank_name = |blank_info = |website = |footnotes = }} කටුගස්තොට යනු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි නගරයකි.

ඛණ්ඩාංක: 7°20′N 80°37′E / 7.333°N 80.617°E / 7.333; 80.617

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කටුගස්තොට&oldid=447105" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි