අරක්කු

විකිපීඩියා වෙතින්
ශ්‍රී ලංකා අරක්කු බෝතලයක්


අරක්කු යනු දකුණු ආසියාවේ සහ අග්නිදිග ආසියාවේ සමහර රටවල දක්නට ලැබෙන ආසවනය කල රන් පැහැ මද්‍යසාරමය පාන වර්ගයකි. fermented fruit, grain, sugarcane, or the sap of coconut palms.

වදන පිලිබඳව[සංස්කරණය]

The word itself is derived from the Arabic word arak (عرق, ‛araq), which means "sweat" or "strong liquor" (and in the මැද පෙරදිග is usually made from grapes).

පොල් අරක්කු[සංස්කරණය]

Milky sap is taken from the flowers of coconut palm trees before the flowers bloom. The sap quickly ferments to become a mildly alcoholic drink called "tuak", “toddy” or “palm wine,” which is then distilled in vats made of wood (usually halmilla or teak). The end product is a spirit whose taste is usually described as “somewhere between whisky and rum.” It is generally distilled to between 33% and 50% alcohol by volume (66 to 100 proof).

Coconut arrack is traditionally drunk either straight or with water, but it is also taken with ginger ale, cola, soda water, and in cocktails.

විවිධ රටවල අරක්කු වර්ග[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකා[සංස්කරණය]

In Sri Lanka, arrack is the most popular local alcoholic beverage. Most of the less expensive brands are a blend of coconut arrack and neutral spirits. Some of the brands are

 • V.S.O.A. ("Very Special Old Arrack")
 • පොල් අරක්කු (පොල්)
 • Old Reserve
 • අති විශේ6ෂ (ගල්)
 • Double Distilled

The main alcohol production companies are:

 • DCSL (සංස්ථා)
 • Mendis
 • IDL
 • Rockland

Sri Lankan arrack is now being bottled in the UK for a European launch. [1]

Notes[සංස්කරණය]

 1. Ceylon Arrack Bottled in UK සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2010-03-27 at the Wayback Machine Retrieved 18 September 2009
 • 1828 Webster's Dictionary
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අරක්කු&oldid=591296" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි