2018 ෆීෆා ලෝක කුසලාන ප්‍රතිමල්ලවයන් පිටුදැකීමේ වටය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කරවරය[සංස්කරණය]

 
16 දෙනාගේ වටය අර්ධ අවසාන පූර්ව තරග අවසාන පූර්ව තරග අවසාන තරගය
 
              
 
30 ජූනි – සෝචී
 
 
 උරුගුවේ2
 
6 ජූලි – නිෂ්නි නෝව්ගර්ඩ්
 
 පෘතුගාලය1
 
 උරුගුවේ0
 
30 ජූනි – කසයින්
 
 ප්‍රංශය2
 
 ප්‍රංශය4
 
10 ජූලි – සන් පිටර්බෝර්ග්
 
 ආර්ජන්ටිනාව3
 
 ප්‍රංශය1
 
2 ජූලි – සමාරා
 
 බෙල්ජියම0
 
 බ්‍රසීලය2
 
6 ජූලි – කසයින්
 
 මෙක්සිකෝව0
 
 බ්‍රසීලය1
 
2 ජූලි – රස්ටෝෆ්-ඔන්-දනෝ
 
 බෙල්ජියම2
 
 බෙල්ජියම3
 
15 ජූලි – මොස්කව් (ලුෂ්නිකි)
 
 ජපානය2
 
 ප්‍රංශය4
 
1 ජූලි – මොස්කව් (ලුෂ්නිකි)
 
 ක්‍රොඒෂියා2
 
 ස්පාඤ්ඤය1 (3)
 
7 ජූලි– සෝචී
 
 රුසියාව (දඬු)1 (4)
 
 රුසියාව2 (3)
 
1 ජූලි – නිෂ්නි නෝව්ගර්ඩ්
 
 ක්‍රොඒෂියා (දඬු)2 (4)
 
 ක්‍රොඒෂියා (දඬු)1 (3)
 
11 ජූලි – මොස්කව් (ලුෂ්නිකි)
 
 ඩෙන්මාර්කය1 (2)
 
 ක්‍රොඒෂියා (අම.කාල.පසු.)2
 
3 ජූලි – සන් පිටර්බෝර්ග්
 
 එංගලන්තය1 තෙවන ස්ථානය සඳහා තරග වැදීම
 
 ස්වීඩනය1
 
7 ජූලි – සමාරා14 ජූලි – සන් පිටර්බෝර්ග්
 
 ස්විට්සර්ලන්තය0
 
 ස්වීඩනය0 බෙල්ජියම2
 
3 ජූලි – මොස්කව් (අට්ක්‍රීටිය)
 
 එංගලන්තය2  එංගලන්තය0
 
 කෙලොම්බියාව1 (3)
 
 
 එංගලන්තය (දඬු)1 (4)