2014 මොස්කව් මෙට්‍රෝ දුම්රිය පීලිපැනීම

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
2014 මොස්කව් දුම්රිය පීලිපැනීම
අනතුරට සම්බන්ධවූ දුම්රියට සමසම 81-740/741 වර්ගයේ දුම්රියක්.
විස්තර
දිනය15 ජූලි 2014
පිහිටුමමොස්කව්
ඛණ්ඩාංක55°44′11″N 37°30′56″E / 55.73639°N 37.51556°E / 55.73639; 37.51556ඛණ්ඩාංක: 55°44′11″N 37°30′56″E / 55.73639°N 37.51556°E / 55.73639; 37.51556
රටරුසියාව
දුම්රිය මාර්ගය!B9989013877113  3  ආර්බැට්ස්ක-පෙක්‍රෝස්කය දුම්රිය මාර්ගය
ක්‍රියාකරුමොස්කව් මෙට්‍රෝ
සංඛ්‍යාන
මරණ22 [1]
තුවාලවීම්160 (ඇස්තමේන්තු)
Track end start Urban continuation backward Urban continuation backward Unused track end start
!B9989013877113  3  සිට ස්ලවියන්ස්කි බුල්වාර් )
Unknown BSicon "KRWgl" Unknown BSicon "uKRWg+r" Unknown BSicon "uSTRg" Unknown BSicon "exSTR"
Straight track Unknown BSicon "uKRWg+l"
Unknown BSicon "uexKRW+l" + Unknown BSicon "uKRWgr"
Unknown BSicon "exKRWgr"
Straight track Urban straight track one-way forward
Unknown BSicon "uSTRg" + Unknown BSicon "INCIDO"
Unknown BSicon "exSTR"
අනතුරු ස්ථානය
Straight track Unknown BSicon "ueKRWgl" Unknown BSicon "ueKRWg+r" Unknown BSicon "exSTR"
Unknown BSicon "STR+BSl" Unknown BSicon "uSTR+BSr" Unknown BSicon "uSTR+BSl" Unknown BSicon "exSTR+BSr"
පර්ක් පබියද් වේදිකා
Unknown BSicon "STR+BSl" Unknown BSicon "uSTR+BSr" Unknown BSicon "uSTR+BSl" Unknown BSicon "exSTR+BSr"
Continuation forward Urban straight track one-way forward Unknown BSicon "uSTRg" Unused continuation forward
!B9979205584583  8  සිට ඩෙලවොයි සෙන්ටර් )
Urban continuation forward Urban continuation forward
!B9989013877113  3  සිට කීව්ස්ක )
  1. "Report: 22 killed in Moscow train derailment". CNN News. CNN. Retrieved 16 JUly 2014. Check date values in: |accessdate= (help)