සොම්බා දිස්ත්‍රික්කය, මලාවි

විකිපීඩියා වෙතින්

සොම්බා දිස්ත්‍රික්කය යනු නැගෙනහිරින් චිරඩ්සුලු, බ්ලැන්ටයර්, මුලංජේ, ෆාලොම්බේ, මචිංග, බාලකා සහ මොසැම්බික් ජනරජය යන දිස්ත්‍රික්කවලින් වට වූ මලාවි හි දකුණු කලාපයේ දිස්ත්‍රික්ක දොළහෙන් එකකි. මුළු භූමි ප්‍රමාණය 2,363 කි km 2, මලාවි හි මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් සියයට තුනක් නියෝජනය කරයි. අගනුවර සොම්බා ය.

ජනවිකාස[සංස්කරණය]

දිස්ත්‍රික්කයේ මුළු ජනගහනය 746,724 (2018) වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජනගහන ඝනත්වය කිලෝමීටර් 2 කට පුද්ගලයන් 316ක් වන අතර, ඔවුන්ගෙන් අඩකට වඩා (52.6%) අවුරුදු 18 හෝ ඊට අඩු අය වෙති. පසුගිය දශකය තුළ වාර්ෂික ජනගහන වර්ධන වේගය සියයට දෙකකි. චියාඕ සහ චිලෝම්වේ වැනි අනෙකුත් භාෂා ද කතා කරන නමුත් බොහෝ වැසියන් විසින් කතා කරන මව් භාෂාව චින්යන්ජා වේ. ප්‍රමුඛ ආගම් දෙක වන්නේ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය (78%) සහ ඉස්ලාම් (20%) ය.

ජනවාර්ගික කණ්ඩායම්[සංස්කරණය]

2018 මලාවි සංගණනය වන විට, ජනවාර්ගික කණ්ඩායම අනුව සොම්බා දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනය බෙදා හැරීම පහත පරිදි විය: [1]

 • 23.1% ලොම්වේ
 • 47.3% යාඕ
 • 21.7% න්යාන්ජා
 • 5.8% චේවා
 • 3.6% මැංගංජා
 • 2.1% එන්ගෝනි
 • 0.6% සේන
 • 0.3% තුඹුක
 • 0.1% ටොන්ගා
 • 0.0% න්කොන්ඩේ
 • 0.0% ලැම්බියා
 • 0.0% සුක්වා
 • 0.3% වෙනත් අය

රජයේ සහ පරිපාලන අංශ[සංස්කරණය]

සොම්බා හි ජාතික සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස දහයක් ඇත:

 • සොම්බා - මධ්යම
 • සොම්බා - චංගලමේ
 • සොම්බා - චිංගලේ
 • සොම්බා - චිසි
 • සොම්බා - ලිකන්ගල
 • සොම්බා - ලිසංජලා
 • සොම්බා - මසොන්ඩෝල්
 • සොම්බා - ම්ටෝනියා
 • සොම්බා - නොසොන්ඩෝල්
 • සොම්බා - තොන්ඩ්වේ

2009 මැතිවරණයෙන් පසු මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශ සියල්ලම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රගතිශීලී පක්ෂයේ සාමාජිකයින් විසින් හිමිකරගෙන ඇත. [2]

 • සොම්බා සිටි (පරිපාලන අගනුවර)

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]