සැකිල්ල:Year nav/doc

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Usage[සංස්කරණය]

Takes one optional parameter, the year-number. Prefix it with a minus sign for BC.

For AD years the number can be omitted if it is the page name.

The box width shrinks nearly 6% for smaller year-number sizes.

Example for "{{Year nav|1970}}" at right:
සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 19 වන සියවස20 වන සියවස21 වන සියවස
දශක: 1940ගණන්  1950ගණන්  1960ගණන්  – 1970ගණන් –  1980ගණන්  1990ගණන්  2000ගණන්
වසර: 1967 1968 196919701971 1972 1973


Example for "{{Year nav|100}}" at right:
සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස2 වන සියවස
දශක: 70ගණන්  80ගණන්  90ගණන්  – 100ගණන් –  110ගණන්  120ගණන්  130ගණන්
වසර: 97 98 99100101 102 103


Example for "{{Year nav|-114}}" at right:
සහශ්‍රවර්ෂය: ක්‍රිපූ  1 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  3 වන සියවසක්‍රිපූ  2 වන සියවසක්‍රිපූ  1 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  140ගණන්  ක්‍රිපූ  130ගණන්  ක්‍රිපූ  120ගණන්  – ක්‍රිපූ  110ගණන් –  ක්‍රිපූ  100ගණන්  ක්‍රිපූ  90ගණන්  ක්‍රිපූ  80ගණන්
වසර: ක්‍රිපූ  117 ක්‍රිපූ  116 ක්‍රිපූ  115ක්‍රිපූ  114ක්‍රිපූ  113 ක්‍රිපූ  112 ක්‍රිපූ  111

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Year_nav/doc&oldid=273923" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි