සැකිලි සාකච්ඡාව:Uw-vandalism3

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

මෙවැනි සැකිල්ලක් සිංහල විකියේ සිංහල ලිපියකට යෙදීමෙන් ඇති ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? මෙය කියවා තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් කී දෙනෙක් සිටීද? සිංහල විකිය ඔවුනට පමණක්ද? --ශ්වෙත (talk) 13:51, 9 ජනවාරි 2013 (යූටීසී)[reply]

සැකිලි_සාකච්ඡාව:Uw4 බලන්න. HKN talk 14:04, 9 ජනවාරි 2013 (යූටීසී)[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිලි_සාකච්ඡාව:Uw-vandalism3&oldid=240679" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි