සැකිල්ල:Two-innings cricket match/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

Usage[සංස්කරණය]

{{Two-innings cricket match
| date = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| team1 = 
| team2 = 

| score-team1-inns1 = 
| runs-team1-inns1 = 
| wickets-team1-inns1 = 

| score-team2-inns1 = 
| runs-team2-inns1 = 
| wickets-team2-inns1 = 

| score-team1-inns2 = 
| runs-team1-inns2 = 
| wickets-team1-inns2 = 

| score-team2-inns2 = 
| runs-team2-inns2 = 
| wickets-team2-inns2 = 

| result = 
| report = 
| venue = 
| umpires = 
| motm = 
| toss = 
| rain = 
| notes = 
}}
{{Two-innings cricket match
| date = 15 – 19 අගෝස්තු 2014
| team1 = {{cr-rt|IND}}
| team2 = {{cr|ENG}}

| score-team1-inns1 = 148 (61.1)
| runs-team1-inns1 = [[එම්.එස්. ධෝනි]] 82 (140)
| wickets-team1-inns1 = [[ක්‍රිස් වෝකස්]] 3/30 (14)

| score-team2-inns1 = 486 (116.3)
| runs-team2-inns1 = [[ජෝ රූට්]] 149''*'' (165)
| wickets-team2-inns1 = [[ඉශාන්ත් ෂර්මා]] 4/96 (30)

| score-team1-inns2 = 94 (29.2)
| runs-team1-inns2 = [[ස්ටුවර්ට් බින්නි]] 25''*'' (28)
| wickets-team1-inns2 = [[ක්‍රිස් ජෝර්ඩන් (ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා)|ක්‍රිස් ජෝර්ඩන්]] 4/18 (04.2)

| score-team2-inns2 = 
| runs-team2-inns2 = 
| wickets-team2-inns2 =

| result = එංගලන්තයට ඉනිමක සහ ලකුණු 244 ක ජයක්
| venue = [[ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය]], [[ලන්ඩන්]]
| motm = [[ජෝ රූට්]]
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/667719.html Scorecard]
| toss = කාසියේ වාසිය දිනූ එංගලන්තය පන්දු රැකීමට තීරණය කළේය.
| rain = පළමු දිනයේ පිටියේ තෙතමනය නිසා තරගයේ ආරම්භය විනාඩි තිහකින් ප්‍රමාද විය.''
*''තුන්වන දිනයේ වර්ෂාව නිසා දහවල් 12:50 සිට සවස 02:30 දක්වා තරගය නොපැවැත්විණි.
| notes = 
}}
15 – 19 අගෝස්තු 2014
Scorecard
එංගලන්තයට ඉනිමක සහ ලකුණු 244 ක ජයක්
ඕවල් ක්‍රීඩාංගනය, ලන්ඩන්
තරගයේ වීරයා: ජෝ රූට්
 • කාසියේ වාසිය දිනූ එංගලන්තය පන්දු රැකීමට තීරණය කළේය.
 • පළමු දිනයේ පිටියේ තෙතමනය නිසා තරගයේ ආරම්භය විනාඩි තිහකින් ප්‍රමාද විය.
 • තුන්වන දිනයේ වර්ෂාව නිසා දහවල් 12:50 සිට සවස 02:30 දක්වා තරගය නොපැවැත්විණි.

Microformats[සංස්කරණය]

Microformats[සංස්කරණය]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's or organisation's name parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

The hCard in this template uses at least some of these HTML classes:

 • fn (required)
 • nickname
 • org
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only appear if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE). URLs will only be included if you use {{Url}}

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

Parameters[සංස්කරණය]

Match information[සංස්කරණය]

date
The scheduled start and finish dates for the match.
team1
Before the match starts, this is the home team. After the match starts, this is the team that bats first.
team2
Before the match starts, this is the away team. After the match starts, this is the team that fields first.
result
The result of the match, in the format "[winning team] won by [winning margin]". Do not use the {{cr}} template for this parameter.
report
A link to the match scorecard, usually from espncricinfo.com.
venue
The ground and town/city where the match was played.
motm
The name and team of the player named as "man of the match", if applicable.
toss
The result of the coin toss, in the format "[team] won the toss and elected to [bat/field]."
rain
Details of any delays in play, whether for rain or bad light.
notes
Any relevant notes about the match, other than the result of the toss or delays in play.

Scorecard[සංස්කරණය]

score-teamn-innsm
(i.e. score-team1-inns1, score-team1-inns2, etc.) Team n's total for the mth innings, in the format "[runs]/[wickets] ([overs] overs)" (or "[wickets]/[runs] ([overs] overs)" in Australia).
runs-teamn-innsm
Team's top run-scorer in the innings. (Tiebreaker: fewer balls faced)
wickets-teamn-innsm
Team's top wicket-taker in the innings. (Tiebreaker: fewer runs conceded; then fewer overs bowled) Leave blank if no bowler took a wicket.