සැකිල්ල:කාලය සහ වේලාව පැතිතීරය

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Time sidebar වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය
 • This template includes {{collapsible list}}s. By default, all lists are collapsed. To show all lists expanded, use {{කාලය සහ වේලාව පැතිතීරය |expanded=all}}. To show one particular list expanded while the others remain collapsed, use {{කාලය සහ වේලාව පැතිතීරය |expanded=listname}}, where listname is one of
  • concepts
  • fields
  • philosophy
  • religion
  • measurement
  • science
  • related
  . (Omit any speech or quotemarks.)

See also