සැකිල්ල:Temporarily protected/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

Usage[සංස්කරණය]

Usage on the talk page of affected templates: {{Temporarily protected/doc}}

Use {{Permprot}} on permanently or indefinitely protected templates.

See also[සංස්කරණය]

ආරක්ෂණ සැකිලි
{{pp-meta}} පූර්ණ අර්ධ ගෙනයාම්
Dispute: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates and images: {{pp-template}} N/A
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Sockpuppetry: N/A {{pp-semi-sock}} N/A
WP:BLP: N/A {{pp-semi-blp}} N/A
Long-term: N/A {{pp-semi-indef}} {{pp-move-indef}}
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Scrutiny of the Office: {{pp-office}} {{reset}} N/A
Talk page info: {{permanently protected}} {{temporarily protected}} N/A
Create protection: {{pp-create}} N/A


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Temporarily_protected/doc&oldid=582693" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි