සැකිල්ල:Pp-move-dispute

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

  • Use {{pp-move-dispute}} for the normal template
  • Use {{pp-move-dispute|expiry=නොවැම්බර් 16, 2021}} for a specific expiration date
  • Use {{pp-move-dispute|small=yes}} for just an icon at the top
  • Use {{pp-move-dispute|expiry={{subst:#time:F j, Y|+7 days}}}} for a specific expiration time period

Note that (UTC) will be added automatically.

This template will be visible only on move-protected pages. Please note that only administrators can protect pages.

This template should only be used on pages that are move-protected due to disputes; for pages move-protected due to high-visibility, use {{pp-move-indef}}; for other pages move-protected due to vandalism, use {{pp-move-vandalism}}. For other cases, use the generic {{pp-move}}.

This template will categorize into Cat:Wikipedia pages move-protected due to dispute and Cat:Wikipedia pages with incorrect protection templates.

See also[සංස්කරණය]

{{pp-meta}} පූර්ණ අර්ධ ගෙනයාම්
Dispute: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates and images: {{pp-template}} N/A
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Sockpuppetry: N/A {{pp-semi-sock}} N/A
WP:BLP: N/A {{pp-semi-blp}} N/A
Long-term: N/A {{pp-semi-indef}} {{pp-move-indef}}
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Scrutiny of the Office: {{pp-office}} {{reset}} N/A
Talk page info: {{permanently protected}} {{temporarily protected}} N/A
Create protection: {{pp-create}} N/A
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Pp-move-dispute&oldid=158373" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි