සැකිල්ල:Noticeboard header

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Noticeboard header
කෙටි මග:
[[{{{shortcut}}}]]


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

For a header without a navbox:

{{Noticeboard header|title=Welcome to the administrators' noticeboard|pagename=Wikipedia:Administrators' noticeboard|1=header content}}

For a header which matches the standard {{Noticeboard links}} styling:

{{Noticeboard header|navbox=yes|title=Welcome to the administrators' noticeboard|pagename=Wikipedia:Administrators' noticeboard|1=header content}}

For a header which matches the traditional AN/ANI raised border styling:

{{Noticeboard header|navbox=yes|anstyle=yes|title=Welcome to the administrators' noticeboard|pagename=Wikipedia:Administrators' noticeboard|1=header content}}

Parameters[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for Noticeboard header

No description.

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Navboxnavbox

no description

Default
no
Example
yes
Booleansuggested
Statestate

no description

Stringoptional
Nostbnostb

no description

Default
no
Booleanoptional
Notocnotoc

no description

Default
no
Booleanoptional
Newsectionnewsection

no description

Default
no
Example
yes
Booleanoptional
Titletitle

no description

Example
Welcome to the administrators' noticeboard
Stringsuggested
Pagenamepagename

no description

Example
Wikipedia:Administrators' noticeboard
Page namesuggested
Shortcutshortcut

no description

Example
WP:AN
Page namesuggested
Shortcut2shortcut2

no description

Page nameoptional
Shortcut3shortcut3

no description

Page nameoptional
Shortcut4shortcut4

no description

Page nameoptional
Shortcut5shortcut5

no description

Page nameoptional
Anstyleanstyle

no description

Default
no
Booleanoptional
Stylestyle

no description

Auto value
Stringoptional
Titlestyletitlestyle

no description

Stringoptional
Groupstylegroupstyle

no description

Stringoptional
Backgroundstylebackgroundstyle

no description

Stringoptional
11

no description

Contentsuggested

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Noticeboard_header&oldid=457840" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි