සැකිල්ල:තොරතුරු කොටුව චන්ද්‍රිකා මඟ පෙන්වීමේ පද්ධතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Infobox navigation satellite system වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1.18]]
{{{image_caption}}}
Country/ies of origin{{{country}}}
Operator(s){{{operator}}}
Type{{{type}}}
Status{{{status}}}
Coverage{{{coverage}}}
Accuracy{{{precision}}}
Total satellites{{{satellites_nominal}}}
Satellites in orbit{{{satellites_current}}}
First launch{{{first_launch}}}
Last launch{{{last_launch}}}
Total launches{{{launch_total}}}
Regime(s){{{regime}}}
Orbital height{{{orbit_height}}}
Cost{{{cost}}}
Website{{{website}}}