සැකිල්ල:Spaceflight navboxes

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Purpose[සංස්කරණය]

The purpose of this template is to provide a structure to easily navigate amongst the many Robotic and Human Spaceflight Navigation Boxes. If useful, feel free to restructure if you feel it adds to the clarity of the structure.

Initial visibility

To set the template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

  • |state=collapsed: {{Spaceflight navboxes|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar
  • |state=expanded: {{Spaceflight navboxes|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visible
  • |state=autocollapse: {{Spaceflight navboxes|state=autocollapse}}
    • shows the template collapsed to the title bar if there is a {{navbar}}, a {{sidebar}}, or some other table on the page with the collapsible attribute
    • shows the template in its expanded state if there are no other collapsible items on the page

If the |state= parameter is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the template. For this template, that currently evaluates to expanded.

See also[සංස්කරණය]

For navboxes related to the universe itself, see this meta-nav template: {{Universe navboxes}}.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Spaceflight_navboxes&oldid=448162" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි