සැකිල්ල:Chembox Footer

විකිපීඩියා වෙතින්

| colspan=2 style="text-align:left; background:#f8eaba; border:1px solid #a2a9b1;" |

Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).

|-

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Chembox_Footer&oldid=538577" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි