සැකිල්ල:Archive

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template is used on archived non-talk pages. The template links to the top-level talk page. For archive sub-pages, use a pipe character followed by an optional parameter to specify the correct link to the "current talk page".

See also[සංස්කරණය]

  • {{Archive box}}
  • {{Archivemainpage}} for archiving article pages and referring new comments to the current main page rather than the talk page
  • {{archives}} template may be used to add a box containing page links to archived discussions
  • {{autoarchivingnotice}} - a header to add to pages with automatic archiving
  • {{Talkarchive}} for talk pages
  • {{Wayback}} for links to archived web documents in the Internet Archive "wayback machine"
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Archive&oldid=114703" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි