සැකිල්ල:ශ්‍රී ලාංකික ජනාධිපතිවරණය, 2015

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සං • සා 2015 ශ්‍රී ලාංකික ජනාධිපතිවරණයේ සාරාංශය
අපේක්ෂක පක්ෂය ඡන්ද %
  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ 6,217,162 51.28%
  මහින්ද රාජපක්ෂ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 5,768,090 47.58%
රත්නායක ආරච්චිගේ සිරිසේන දේශප්‍රේමි ජාතික පෙරමුණ 18,174 0.15%
නාමල් අජිත් රාජපක්ෂ අපේ ජාතික පෙරමුණ 15,726 0.13%
මෞලවි ඉබ්‍රාහිම් මොහොමඩ් මිෂ්ලාර් එක්සත් සාම පෙරමුණ 14,379 0.12%
ඒ. එස්. පී. ලියනගේ ශ්‍රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය 14,351 0.12%
රුවන්තිලක පේදුරු එක්සත් ලංකා ජනතා පක්ෂය 12,436 0.10%
  අයි. එම්. ඉල්යාස් ස්වාධීන 10,618 0.09%
දුමින්ද නාගමුව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 9,941 0.08%
  සිරිතුංග ජයසූරිය එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය 8,840 0.07%
සරත් මනමේන්ද්‍ර නව සිහළ උරුමය 6,875 0.06%
  පානි විජේසිරිවර්ධන සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය 4,277 0.04%
  අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොළ ස්වාධීන 4,260 0.04%
  සුන්දරම් මහේන්ද්‍රන් නව සම සමාජ පක්ෂය 4,047 0.03%
මුතු බණ්ඩාර තැමිණිමුල්ල ඔක්කොම වැසියෝ, ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 3,846 0.03%
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි ජනසෙත පෙරමුණ 3,750 0.03%
ප්‍රසන්න ප්‍රියංකර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික ව්‍යාපාරය 2,793 0.02%
ජයන්ත කුලතුංග එක්සත් ලංකා මහා සභාව 2,061 0.02%
විමල් ගීගනගේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික පෙරමුණ 1,826 0.02%
වලංගු ඡන්ද 12,123,452 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද 140,925
සම්පූර්ණ ඡන්ද ප්‍රමාණය 12,264,377
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ 15,044,490
ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම 81.52%