සැකිල්ල:වාක්‍යඛණ්ඩය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

|

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

භාවිතය[සංස්කරණය]

මෙම සැකිල්ල භාවිතා කරනුයේ සැකිලි පරාමිති මූලාශ්‍ර කේතය (සැකිලි ප්‍රලේඛනයන්හී සහ සැකිලි කේතයෙහි සාකච්ඡා පිටු සංවාදයන් සඳහා ප්‍රයෝජනවත්) සඳහා නිසුන් සැපයීමටය. එහි පරාමිතින් එකක් හෝ දෙකක් තිබිය යුතුමය. එයින් පළමුවැන්නවන්නේ ප්‍රදර්ශනය කල යුතු නිදසුන් පරාමිතියේ නාමය වන අතර (මෙය හිස් විය හැකි නමුදු, එය තිබිය යුතුමය), දෙවන (වෛකල්පික) පරාමිතිය වන්නේ පළමු නිදසුන් පරාමිතියෙහි අගය හෝ, නමක් නොයෙදූ නිදසුන් පරාමිතියකි (පළමු {{වාක්‍යඛණ්ඩය}} පරාසිතිය හිස් නම්).

නිදසුන්[සංස්කරණය]

 1.   {{වාක්‍යඛණ්ඩය|නම}}
  විදාපාන්නේ
  |නම=
 2.   {{වාක්‍යඛණ්ඩය|මාතෘකාව|<var>පොත් මාතෘකාව</var>}}
  විදහාපාන්නේ
  |මාතෘකාව=පොත් මාතෘකාව
 3.   {{වාක්‍යඛණ්ඩය| |ඡේදය}}
  විදහාපාන්නේ
  |ඡේදය
  (නිදසුන් කේතයෙහි නමක් නොයෙදූ පරිමීතීන් සඳහා; {{වාක්‍යඛණ්ඩය}} සැකිල්ලලේ හිස් පළමු පරාමිතිය සටහන් කරගන්න)
 4.   {{වාක්‍යඛණ්ඩය|<var>පරිමිතිය</var>|<var>අගය</var>}}
  විදහාපාන්නේ
  |පරාමිතිය=අගය


වාච්‍යාර්ථ, පූර්ව-නම් කෙරුණු අගයයන් භාවිතා කරන විට, සරල ලෙසින් අගය දක්වන්න ( නිදසුන 3 හි දැක්වෙන පරිදී). උපකල්පිත, විචල්‍ය හෝ පරිශීලක -අර්ථ දැක්වුනු අගයයන් සන්නිදර්ශනය කෙරෙන විට, <var>value</var> (නිදසුන 2 හි දැක්වෙන පරිදී) භාවිතා කරන අතර, වාච්‍යාර්ථ-නොවන, නිදසුන් පරාමිතීන් සඳහා එලෙසම සිදු කල යුතුයි (නිදසුන 4 හි මෙන්).

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]

 • සැකිල්ල:Tlx – අන්තර්ගත පරාමිතීන් හා සමග සම්පූර්ණ-සැකිලි කේතයෙහි නිදසුන් දැක්වීම සඳහා
බැඳීමේ ශෛලිය → Linked Unlinked Linked with subst Linked including braces Linked with alternative text
පෙළෙහි ශෛලිය ↓ {{tlg}} option1 nolink=yes subst=yes braceinside=yes alttext=FOO
සාමාන්‍ය {{tl}} · {{tlp}}2 · {{tlg}}1, 2 {{tlf}}2 {{tls}} · {{tlsp}} {{tn}} {{tla}}
කේතය code=yes or
tt=yes
{{tlx}} {{tlc}}2 · {{tld}} · {{tnull}} {{tlxs}}  
තදකුරු bold=yes {{tlb}}  
තදකුරු කේතය bold=yes|code=yes {{tlxb}}
ඇලකුරු කේතය italic=yes|code=yes {{tlxi}}
NOTES:  1 = {{tlg}} is the most general, allowing any combination of text style and/or link style options.
2 = Prevents wrapping of text by placing it inside of <span class="nowrap">...</span> tags.

Style comparison
 • {{tlf|Milford Haven Line|弘安源氏論議}} …renders… {{Milford Haven Line|弘安源氏論議}}
 • {{tld|Milford Haven Line|弘安源氏論議}} …renders… {{Milford Haven Line|弘安源氏論議}}
 • {{tlc|Milford Haven Line|弘安源氏論議}} …renders… {{Milford Haven Line|弘安源氏論議}}


For parameter description
 • {{para|name|{{var|value}}}} …renders… |name=value
 • {{para|name|{{varserif|value}}}} …renders… |name=value
 • {{tlx|Milford Haven Line|first parameter{{=}}first value}} …renders… {{Milford Haven Line|first parameter=first value}}

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:වාක්‍යඛණ්ඩය&oldid=286751" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි