සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔස්ට්‍රියාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔස්ට්‍රියාව යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Austria.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ඔස්ට්‍රියාව ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ඔස්ට්‍රියාව)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Austria.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Austria.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
අධිරාජ්‍යය[[ගොනුව:{{{flag alias-අධිරාජ්‍යය}}}|40px|border]]{{{flag alias-අධිරාජ්‍යය}}}
රාජ්‍යය[[ගොනුව:{{{flag alias-රාජ්‍යය}}}|40px|border]]{{{flag alias-රාජ්‍යය}}}
යුද්ධය[[ගොනුව:{{{flag alias-යුද්ධය}}}|40px|border]]{{{flag alias-යුද්ධය}}}

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
AUT (නරඹන්න) AUTFlag of Austria.svg ඔස්ට්‍රියාව

නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|ඔස්ට්‍රියාව|අධිරාජ්‍යය}} ඔස්ට්‍රියාව
  • {{ධජනිරූපකය|ඔස්ට්‍රියාව|අධිරාජ්‍යය}}ඔස්ට්‍රියාව

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:

වෙනත් තොරතුරු

ඔස්ට්‍රියාවේ රාජ්‍ය නවයෙන් සැමෙකක් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි ඇත:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත බර්ගන්ලන්ඩ්  බර්ගන්ලන්ඩ්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කරින්තියා  කරින්තියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත පහළ ඔස්ට්‍රියාව  පහළ ඔස්ට්‍රියාව
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඉහළ ඔස්ට්‍රියාව  ඉහළ ඔස්ට්‍රියාව
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සල්ස්බර්ග්  සල්ස්බර්ග්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ස්ටයිරියා  ස්ටයිරියා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටිරෝල්  ටිරෝල්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වොරල්බර්ග්  වොරල්බර්ග්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත වියනා  වියනා

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ඔස්ට්‍රියාව සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified