සැකිල්ල:රටේ දත්ත වොරල්බර්ග්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත වොරල්බර්ග් යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Salzburg, Vienna, Vorarlberg.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය වොරල්බර්ග් ප්‍රධාන ලිපි නාමය (වොරල්බර්ග්)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Salzburg, Vienna, Vorarlberg.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Salzburg, Vienna, Vorarlberg.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| වොරල්බර්ග්}} වොරල්බර්ග්
  • {{ධජනිරූපකය|වොරල්බර්ග්}}වොරල්බර්ග්
සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

see the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත වොරල්බර්ග් සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified