සැකිල්ල:රටේ දත්ත උතුරු අයර්ලන්තය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

උතුරු අයර්ලන්තයේ ධජයෙහි විශ්වසනීය මූලාශ්‍ර ලෙසින් අල්ස්ටර් බැනරය භාවිතා කරන අවස්ථාවන්හී පමණක් මෙම සැකිල්ල භාවිතා කල යුතු වෙයි. දර්ශීය ලෙසින් මේවා වන්නේ, උතුරු අයර්ලන්ත ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම හෝ එහි ක්‍රීඩකයන්, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා තරග සඳහා උතුරු අයර්ලන්තය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාවෙහි යෙදෙන මලල ක්‍රීඩකයන්, උතුරු අයර්ලන්තයේ ගොල්ෆ් ක්‍රීඩකයන්, ආදි අයවළුන් පිළිබඳ වැනි ක්‍රීඩා-සම්බන්ධ ලිපිය.

Use සැකිල්ල:ධජයනොමැත to correctly align text in lists of nations with flag is, but for which a flag for Northern Ireland would be inappropriate. For example: