සැකිල්ල:රටේ දත්ත ආර්ජන්ටිනාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ආර්ජන්ටිනාව යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Argentina.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ආර්ජන්ටිනාව ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ආර්ජන්ටිනාව)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Argentina.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Argentina.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
විකල්පFlag of Argentina (alternative).svgFlag of Argentina (alternative).svg

හමුදා පතාකයන්

මෙම දේශයේ නාවික පතාකය එහි ජාතික ධජයම වෙන බැවින්, සැකිල්ල:නාවික හමුදාව නිරූපණය කරන්නේ:

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
ARG (නරඹන්න) ARGFlag of Argentina.svg ආර්ජන්ටිනාව

නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|ආර්ජන්ටිනාව|විකල්ප}} ආර්ජන්ටිනාව
  • {{ධජනිරූපකය|ආර්ජන්ටිනාව|විකල්ප}}ආර්ජන්ටිනාව

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:

වෙනත් තොරතුරු

ආර්ජන්ටිනාවේ පළාත් විසිතුන අතුරින් එකිනෙක සඳහා හා බුවනෙස් අයර්ස් ෆෙඩරල් දිස්ත්‍රික්කය සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි  :

සැකිල්ල:රටේ දත්ත බුවනස් අයර්ස්  බුවනස් අයර්ස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බුවනස් අයර්ස් පළාත  බුවනස් අයර්ස් පළාත
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කාටමාර්කා  කාටමාර්කා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත චාකෝ  චාකෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත චුබට්  චුබට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කොරියන්ටස්  කොරියන්ටස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කොර්ඩෝබා  කොර්ඩෝබා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත එන්ට්‍රෙ රියෝස්  එන්ට්‍රෙ රියෝස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆෝමෝසා  ෆෝමෝසා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ජුජුයි  ජුජුයි
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලා පම්පා  ලා පම්පා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලා රියෝජා (ආර්ජන්ටිනාව)  ලා රියෝජා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මෙන්ඩෝසා  මෙන්ඩෝසා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මිසියොනෙස්  මිසියොනෙස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නියුක්වෙන්  නියුක්වෙන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත රියෝ නෙග්රො (ආර්ජන්ටිනාව)  රියෝ නෙග්රො
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාල්ටා  සාල්ටා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාන් ජුවන්  සාන් ජුවන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාන් ලුයිස්  සාන් ලුයිස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාන්ටා කෲස්  සාන්ටා කෲස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාන්ටා ෆේ  සාන්ටා ෆේ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සන්තියාගෝ ඩෙල් එස්ටෙරෝ  සන්තියාගෝ ඩෙල් එස්ටෙරෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටියෙරා ඩෙල් ෆුයෙගෝ  ටියෙරා ඩෙල් ෆුයෙගෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටුකුමාන්  ටුකුමාන්

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ආර්ජන්ටිනාව සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified