සැකිල්ල:දඬුවම් පහර (අසාර්ථක)/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{දඬුවම් පහර (අසාර්ථක)}}

  • {{දඬුවම් පහර (අසාර්ථක)}} -> Penalty missed


මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

Penalty scored

{{දඬුවම් පහර}}