සැකිල්ල:දඬුවම් පහර (අසාර්ථක)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Penalty missed


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{දඬුවම් පහර (අසාර්ථක)}}

  • {{දඬුවම් පහර (අසාර්ථක)}} -> Penalty missed


මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

Penalty scored

{{දඬුවම් පහර}}