සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/51

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Orangetrees.jpg

මේ ගසේ බොහෝ .. පැණි දොඩම් තිබේ..
ඉදිලා පැහිලා.. බිමට නැමිලා..
බර වෙලා අතු ..
නංගිටයි මටයි... ගෙඩි දෙකක් ඇති...
වැඩිය කඩන ... නරක ළමයි..
හෙම නොවේ අපි...