සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/04

විකිපීඩියා වෙතින්
Australasian Darter

ශ්‍රී ලංකාව, ආසියා මහද්වීපයට අයත් ඉන්දියානු උප මහාද්වීපයේ පිහිටා ඇති, ප්‍රධාන දූපතක් හා අවට පිහිටි කුඩා දූපත් කිහිපයකියන්ද විශාල සමුද්‍ර කලාපයකින්ද සමන්විත ස්වෛරීය ඒකීය රාජ්‍යයකි . ශ්‍රී ලංකා ජාතික කොඩිය රූපයේ දැක්වෙයි.

ඡායාරූපය: Zscout370