සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/04

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Australasian Darter

ශ්‍රී ලංකාව, ආසියා මහද්වීපයට අයත් ඉන්දියානු උප මහාද්වීපයේ පිහිටා ඇති, ප්‍රධාන දූපතක් හා අවට පිහිටි කුඩා දූපත් කිහිපයකියන්ද විශාල සමුද්‍ර කලාපයකින්ද සමන්විත ස්වෛරීය ඒකීය රාජ්‍යයකි . ශ්‍රී ලංකා ජාතික කොඩිය රූපයේ දැක්වෙයි.

ඡායාරූපය: Zscout370