සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/35

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Australasian Darter

පිම්මේ දුවන අශ්වයෙකුගේ සජීවිකෘත කාටුනයක්. මෙම සජීවිකරණය තනන ලද්දේ ඉයඩ්වියඩ් මයිබ්‍රිජ්ගේ මුල් යුග 19 වන සියවස් සේයාරූ භ්‍රමේක්‍ෂකරණය කිරීමෙනි. සජීවිකරණය "පුඩුලූ", එනම් නැවත නැවත වීමට සැලැස්වූ, සිත්තම් 8 කින් යුතු වේ.

ඡායාරූපය: J-E Nyström